Har vi verkligen inte kommit längre?

Har vi verkligen inte kommit längre?

2006 startade #metoorörelsen genom Tarana Burke, men det riktiga startskottet gick hösten 2017 när Alyssa Milano anklagade Harvey Weinsten för…